نزاع قدرت تندورها در پائین‌ترین مشارکت تاریخ انتخابات مجلس ایران – ۶۰ دقیقه دوشنبه ۱۴ اسفند

برنامه خبری-تحلیلی یک ساعته که تصویری روشن و ساده از رویدادهای پیچیده جهان ارائه می‌کند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران – بر اساس ارزیابیها – نه تنها رکورد پایین ترین درصد میزان مشارکت در چهل و پنج سال اخیر را ثبت کرده، بلکه هشت درصد همان آرای ریخته شده هم، مخدوش بوده. بر اساس آنچه احمد وحیدی وزیر کشور ایران اعلام کرده، 41 درصد از واجدان شرایط رای دهی در این انتخابات، رای خود را به صندوقها ریخته اند و در این میان دو میلیون نفر هم رای سفید یا مخدوش داده اند. در دور قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، بالاتر از 42 درصد بود. کسانی که تا اینجا به مجلس راه پیدا کرده اند، چهره هایی عمدتا تندرو و نزدیک به حلقه های قدرت هستند که چندان رقیبی نداشته اند. ولی با تمام اینها، وزیر کشور ایران می گوید که انتخابات رقابتی بوده و میزان مشارکت هم خوب بوده. آیا تناقضی در گفتار مقامها دیده می شود؟ چقدر ممکن است در همین مجلس یکدست رقابت و جناح بندی شکل بگیرد؟ بیشتر در اینباره حرف می زنیم اول گزارشی از فرنوش امیرشاهی:

روح‌الله رحیم‌پور، تحلیلگر مسایل سیاسی ایران

Skills

Posted on

March 4, 2024

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *